Ασφαλιστική ικανότητα για νοσηλευόμενους

Ασφαλιστική ικανότητα για νοσηλευόμενους

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας παρέχει απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπουλου, σύμφωνα με την οποία χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα από την ημερομηνία εισαγωγής στο νοσοκομείο ή την κλινική στους ασφαλισμένους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή κλινικές και δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα, αποκλειστικά λόγω οφειλών προς τον ασφαλιστικό φορέα τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, να εξοφλήσουν το σύνολο των οφειλών τους ή να ρυθμίσουν αυτές, τηρώντας τους όρους της ρύθμισης.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας παρέχει απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπουλου, σύμφωνα με την οποία χορηγείται από την ημερομηνία εισαγωγής στο νοσοκομείο ή την κλινική στους ασφαλισμένους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή κλινικές και δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα, αποκλειστικά λόγω οφειλών προς τον ασφαλιστικό φορέα τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, να εξοφλήσουν το σύνολο των οφειλών τους ή να ρυθμίσουν αυτές, τηρώντας τους όρους της ρύθμισης.