Στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής της με βασικό μήνυμα «Together Towards Zero and Beyond» και με στόχο την εκμηδένιση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ολοκληρώνει την υποδομή για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, για την κάλυψη ενεργειακών της αναγκών στο εργοστάσιο της Σίνδου, σε συνεργασία με την σουηδική εταιρεία Absolicon.

Μέσω της εγκατάστασης ενός συστήματος ηλιακών συλλεκτών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, το πρόγραμμα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια, τροφοδοτώντας με θερμική ενέργεια το ζυθοποιείο για την κάλυψη αναγκών που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία. Οι ηλιακοί συλλέκτες της Absolicon έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να «ακολουθούν» τον ήλιο, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια για εφαρμογές θερμότητας και ατμού σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως για παράδειγμα στη διαδικασία παστερίωσης μπύρας. Το σύστημα ηλιακών συλλεκτών, με συνολική έκταση 1.900 τ.μ., θα καλύπτει το 2,2% των ετήσιων αναγκών σε θερμική ενέργεια της παραγωγικής μονάδας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ενώ κατά τους πιο ηλιόλουστους καλοκαιρινούς μήνες, το ποσοστό αυτό θα ανέρχεται στο 5%. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και καινοτόμα πρακτική και για τον κλάδο της ζυθοποιίας , με στόχο τη σταδιακή απαλλαγή από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, αξιοποιώντας ολοένα και περισσότερες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη ενός από τους βασικότερους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει η Ολυμπιακή Ζυθοποιία και ο όμιλος Carlsberg, που αφορά στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία, έως το 2030.