Αύξηση κατά 39% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ. πρώτο εξάμηνο του 2022, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 33,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση αποδίδεται στη επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και στην υψηλή επίδοση των πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και των παραγωγών για τρίτους.
Η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης ανήλθε σε 22,2 εκατ. ευρώ, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και παρουσιάζοντας ανάπτυξη κατά 54%.

Όσον αφορά τη συμβολή των τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 15% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 21% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Ανά τομέα δραστηριότητας, σημειώνεται ότι τα επώνυμα προϊόντα παρουσίασαν μείωση κατά 8% εξαιτίας της σημαντικά πτωτικής πορείας της συνολικής αγοράς του λιανεμπορίου και κυρίως της αγοράς αντισηπτικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022, οι κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης σημείωσαν συνολική πτώση σε αξία, της τάξεως του 10,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στην κατηγορία των αντισηπτικών προϊόντων (-24,4% στο τετράμηνο, -48,2% τον Απρίλιο του 2022).

Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η αξία πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων παρουσιάζει αύξηση κατά 8%, καθώς «τρέχει» γρηγορότερα από την αγορά και συνεπώς κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο.