Πιο

Για έκτο συνεχή χρόνο το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερο από την αντίστοιχη καταναλωτική δαπάνη, αναφέρει ανάλυση της Eurobank. Επιπρόσθετα, η αρνητική απόκλιση ανάμεσα στις δύο προαναφερθείσες μεταβλητές, διευρύνθηκε το 2017 και διαμορφώθηκε στο ιστορικό υψηλό των -8,3 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή -6,7% ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος (ακαθάριστος ρυθμός αποταμίευσης).

Στην μελέτη επισημαίνεται ότι στην 6ετία 2011-2017, η σωρευτική μείωση του αποθέματος αποταμιευτικών πόρων των νοικοκυριών ανήλθε στα -32,9 δις. ευρώ.

Αυτό το στοιχείο, πρακτικά σημαίνει ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα μείωσαν σωρευτικά τον πλούτο τους κατά -32,5 δις (π.χ. περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές, ομόλογα, κατοικίες, καταθέσεις κ.α.) ή -6,6 δις ευρώ ανά έτος (2011-2017) με σκοπό να χρηματοδοτήσουν την εκάστοτε ετήσια διαφορά ανάμεσα στην κατανάλωση και το ετήσιο εισόδημά τους.