Πλήγμα για τον καφέ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης

Πλήγμα για τον καφέ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 

Μεγάλο πλήγμα τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις έχει επιφέρει η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, σύμφωνα με όσα επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Γιάννος Μπενόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπενόπουλος τονίζει ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης οδήγησε σε μια υψηλή αύξηση τιμής για τον καταναλωτή, από 10-30%, ενώ παράλληλα ανέβασε το κόστος της πρώτης ύλης του καφέ έως και το διπλάσιο, επηρεάζοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Αναφερόμενος στις δυσμενείς επιπτώσεις της επιβολής του ΕΦΚ, ο κ. Μπενόπουλος τονίζει τις διαστάσεις που έχει πάρει το λαθρεμπόριο καφέ στη χώρα. Όπως εξηγεί, δημιουργήθηκε μια νέα λαθραία αγορά προϊόντων καφέ, ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. «Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, τα λαθραία προϊόντα καταλαμβάνουν ένα ποσοστό περίπου 10% με την εικόνα, μάλιστα, να είναι πολύ χειρότερη σε περιοχές κοντά στα σημεία εισόδου. Πρόκειται μάλιστα και για παραποιημένα προϊόντα, τα οποία διακινούνται χωρίς ελέγχους για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, θέτοντας ζητήματα ασφαλούς κατανάλωσης των προϊόντων και ενέχοντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία» επισημαίνει ο κ. Μπενόπουλος.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ έχει εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο έχει επικοινωνήσει ήδη στις αρμόδιες αρχές. Το πλάνο της ΕΕΚ περιλαμβάνει συγκεκριμένες δέσμες προτάσεων όπως μεταξύ άλλων, η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των εισροών- εκροών καφέ, καθώς και η αύξηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου με συντονισμένες δράσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.