Πούδρες από ψάρι παράγει ελληνική εταιρεία

Πούδρες από ψάρι παράγει ελληνική εταιρεία. 

Πούδρες ψαριού με υψηλή διατροφική αξία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά σε νέα τρόφιμα και συνταγές, κατάφερε να παράξει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ελληνική νεοφυής επιχείρηση «Prosper».

Η ελληνική νεοφυής εταιρεία αξιοποιεί τα υποπροϊόντα ψαριών ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας παράγοντας πούδρες με υψηλή διατροφική αξία. Κατά τη μεταποίηση των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας παράγονται υποπροϊόντα, που μπορεί να αποτελούν το 50%-60 % του βάρους του ψαριού μετά από φιλετοποίηση. Τα υποπροϊόντα μεταποίησης της ιχθυοκαλλιέργειας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων χαμηλής αξίας, όπως ζωοτροφές ή απορρίπτονται αυξάνοντας το ενεργειακό, περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το ιδρυτικό μέλος της εταιρείας, Κατερίνα Κανδυλιάρη, επισήμανε ότι η «παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί μια ερευνητική, οικονομική, διατροφική και οικολογική πρόκληση και υποστηρίζει τη βιωσιμότητα της ιχθυοκαλλιέργειας στην χώρα μας».

Στα επόμενα βήματα της ομάδας της Prosper εντάσσεται η «προώθηση του προϊόντος, ώστε να δοκιμαστεί σε συνταγές και έτσι να μπορέσει να αποτελέσει πραγματική διατροφική πρόταση και να μπαίνει σιγά- σιγά στη συνείδηση του καταναλωτή».