ενέργεια

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», το οποίο προσφέρει ενισχύσεις για την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί κατά την προκήρυξή του, η οποία θα υπογραφεί σύντομα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν θα λάβουν ενίσχυση για την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού:

  • Συστημάτων θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (συμπεριλαμβανομένων των ηλιοθερμικών συστημάτων)
  • Συστημάτων ηλιακής θέρμανσης
  • Έξυπνων συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας
  • Άλλων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις – μικρές, μεσαίες και μεγάλες – που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών.