Σε αναπτυξιακή

Σε αναπτυξιακή «τροχιά» κινείται το λιανεμπόριο. 

Συνέχιση της ανάκαμψης της ιδιωτικής κατανάλωσης για το επόμενο διάστημα προβλέπει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), στο τετραμηνιαίο περιοδικό «Οικονομικές Εξελίξεις».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάλυση του ΚΕΠΕ, η ελαφρά πτωτική τάση, που ακολούθησε η ιδιωτική κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, αναστράφηκε σταδιακά στην πορεία του πρώτου εξαμήνου του 2018, με το σχετικό ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται στο 0% κατά το πρώτο τρίμηνο και στο 1% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Επιπρόσθετες ενδείξεις για την πρόσφατη πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης παρέχουν οι σχετικές τάσεις αναφορικά με τον μηνιαίο δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο. Ο συγκεκριμένος δείκτης κινήθηκε, ως επί το πλείστον, ανοδικά στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2018, με αποτέλεσμα να καταγράψει κατά μέσο όρο στο πρώτο εξάμηνο του 2018 αύξηση της τάξεως του 1,6% ως προς το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Στην εν λόγω πορεία του γενικού δείκτη συνέτειναν οι θετικές εξελίξεις αναφορικά με τους δείκτες στα καταστήματα ειδών διατροφής (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ κλπ) και στα λοιπά καταστήματα (μεταβολές της τάξεως του 2,0% και 2,4%, αντίστοιχα). Αντίθετα οριακή κάμψη καταγράφηκε στον δείκτη που αφορά τα καταστήματα καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων (μεταβολή της τάξεως του -0,1%). Όσον αφορά την πορεία των δεικτών στις επιμέρους υποκατηγορίες καταστημάτων, στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρώτο εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από συνολικά θετικές εξελίξεις.