Παρά το γεγονός ότι έρευνες, πριν την εμφάνιση της πανδημίας, έδειχναν ότι οι Έλληνες είχαν αρχίσει μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης να αγοράζουν ξανά προϊόντα με κριτήριο την ποιότητα, ο κορονοϊός μετέβαλε τα δεδομένα στην αγορά για ακόμα μια φορά.

Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας της οικονομικής επίδρασης της πανδημίας, 1 στους 2 καταναλωτές (49%) δήλωσε σε έρευνα του ΣΕΛΠΕ ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας όταν αγοράζει τρόφιμα είναι τα χρήματα που δίνει, ενώ μόλις το 23% δηλώνει ότι είναι η ποιότητα. Παράλληλα, ένα υψηλό ποσοστό καταναλωτών αγοράζουν με κριτήριο την υγιεινή και την ασφάλεια, ενώ ένα 6% θεωρεί σημαντικό κριτήριο την ευκολίας που σχετίζεται με τα μέτρα λειτουργίας των καταστημάτων.

Στην επιλογή καταστήματος, οι χαμηλές τιμές και οι προσφορές θεωρούνται βασικοί παράγοντες, όμως η καθαριότητα, το προσωπικό και η διαμόρφωση του καταστήματος επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο. Παράλληλα σημειώνεται αρκετή σημασία στους αναδυόμενους παράγοντες επιλογής καταστήματος λόγω των μέτρων προστασίας, με κυριότερο το να τηρείται ο προβλεπόμενος αριθμός ατόμων μέσα στο κατάστημα, η απολύμανση των χώρων και το αντισηπτικό στην είσοδο. Αντίθετα η χρήση γαντιών και η παροχή τους κατά την είσοδο στο κατάστημα, όπως και η παροχή μάσκας δεν φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο.