ΣΜΟΕ: Νέος σύνδεσμος για τους μικρούς οινοπαραγωγούς στην Ελλάδα

Με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη της Οινοποιίας και την επίσημη εκπροσώπηση των μικρών οινοποιητικών επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς, ιδρύθηκε πρόσφατα, ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ).

Στα σχέδια του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος είναι:

  • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προβολή και ανάδειξη των θεμάτων της ελληνικής οινικής αγοράς.
  • Η αποτελεσματική συνδρομή στην πρόοδο του ελληνικού κρασιού αποτελώντας αξιόπιστο συνομιλητή μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, των φορέων πολιτικού σχεδιασμού, επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών καθώς και αρμοδίων θεσμικών παραγόντων.
  • Η παρακολούθηση, η μελέτη, η ανάλυση και η διατύπωση προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με αυτή και ειδικότερα τον κλάδο της οινοποιίας.
  • Επιπρόσθετα στοχεύει να είναι κοντά με την τεχνογνωσία του στους νέους αμπελουργούς και παραγωγούς που θέλουν να παράγουν τα χρώματα και τα αρώματα της Ελληνικής γης.