Κέρδη κατέγραψε το 2020 η εταιρεία Σκλαβενίτης, καθώς, κατά την προηγούμενη χρονιά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ενισχύθηκε κατά 15% και ανήλθε στα 3,79 δισ. ευρώ (έναντι 3,28 δισ. ευρώ το 2019). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 263,1 εκατ. ευρώ από 174,4 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 60,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,8 εκατ. ευρώ το 2019.

Αντίστοιχα, το 2020 η «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» παρουσίασε κύκλο εργασιών ενισχυμένο κατά 19,5%, στα 3,15 δισ. Ευρώ, από 2,63 δισ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 226,4 εκατ. ευρώ, από 151,3 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 53,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το 2019. Το 2020 η εταιρεία προσέλαβε 2.500 εργαζομένους και επένδυσε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στα θετικά μεγέθη της επιχείρησης συνέβαλαν η ιδιαίτερα αυξημένη καταναλωτική ζήτηση για βασικά αγαθά λόγω της πανδημίας, η ωρίμανση της επένδυσης από την εξαγορά της Μαρινόπουλος το 2017, το διευρυμένο δίκτυο της Σκλαβενίτης με 426 καταστήματα πανελλαδικά, καθώς και οι ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων που διαθέτει.

Σημειώνεται πως από το 2017 έως το 2020, η επιχείρηση έχει προβεί στην δημιουργία 6.000 νέων θέσεων εργασίας, αυξάνοντας τον αριθμό των εργαζομένων στους 27.000, ενώ ταυτόχρονα οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ και επικεντρώθηκαν στην ανακαίνιση άνω των 300 καταστημάτων, στη δημιουργία 5 νέων καταστημάτων και στην ανάπτυξη νέων τμημάτων στα Hypermarkets πανελλαδικά. Οι επενδύσεις αυτές κατευθύνθηκαν και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Σκλαβενίτης, καθώς το 2020 η εταιρεία εισήλθε στο ηλεκτρονικό εμπόριο και δημιούργησε τις απαραίτητες υποδομές, όπως το νέο κέντρο διανομής παραγγελιών στην Πέτρου Ράλλη και η ανακαίνιση του υπάρχοντος στον Γέρακα, αλλά και στην ενοποίηση βασικών συστημάτων μέσω εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος SAP ERP. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο τρέχον έτος η εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, έχοντας δρομολογήσει από την αρχή της χρονιάς μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, μεταξύ των οποίων είναι η ανακαίνιση 25 ακόμη καταστημάτων, η ίδρυση 7 νέων και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος σε άλλες περιοχές εκτός της Αττικής, με δεύτερο σταθμό την Λάρισα όπου εδώ και λίγες μέρες υπάρχει η δυνατότητα online παραγγελιών.