Νέα διαφήμιση για το αγελαδινό γιαούρτι Κρι Κρι

Νέες επενδύσεις προγραμματίζει η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι με «φόντο» την ενίσχυση της παραγωγής, την περαιτέρω διεθνοποίησή της, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε τη μονάδα βιοαερίου για παραγωγή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας αποκλειστικά από τα υγρά απόβλητα και παραπροϊόντα της βιομηχανίας, μια επένδυση ύψους 6 εκατ. ευρώ, ενώ το επόμενο 15νθήμερο θα τεθεί σε λειτουργία η παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας 1 MW από ολοκληρωμένο σύστημα φωτοβολταϊκών στις στέγες των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, μια επένδυση ύψους 600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Παναγιώτης Τσινάβος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι, «οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος της εταιρείας και παράλληλα θα έχουν περιβαλλοντικό όφελος».

Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου έχει δυνατότητα αναερόβιας επεξεργασίας έως 3.000 κυβικά λυμάτων ανά ημέρα & έως 200 κυβικά ορού γάλακτος ανά ημέρα. Επιπλέον, το παραγόμενο βιοαέριο θα χρησιμοποιείται στη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας, ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η παραγόμενη θερμότητα θα αξιοποιείται εντός των εγκαταστάσεων συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι η μονάδα παράγει 500 κυβικά βιοαερίου ανά ώρα και η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται καλύπτει τις ανάγκες 2.000 νοικοκυριών. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα μειώνονται κατά 350 τόνους, ενώ σημαντική θα είναι και η συμβολή της εγκατάστασης στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια επίτευξης κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας.