Αγνώστου προελεύσεως λάδι στην Κοζάνη

Το ελαιόλαδο αποτελεί βάση της μεσογειακής διατροφής, με την Ελλάδα να κατέχει την πρώτη θέση στην Ε.Ε στην ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση. Επιπλέον είναι από τα σημαντικότερα προϊόντα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, κατέχοντας παγκοσμίως ένα πολύ σημαντικό μερίδιο αγοράς.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ., για τη βέλτιστη δυνατή προάσπιση της ασφάλειας των καταναλωτών και των συμφερόντων τους έναντι αθέμιτων πρακτικών στον τομέα του ελαιολάδου, προβαίνει σε μια σειρά από ενέργειες, όπως επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων, έλεγχο της αγοράς, έλεγχο του ηλεκτρονικού εμπορίου, εργαστηριακό έλεγχο του ελαιολάδου και συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα όπως η Εμβληματική Δράση «Οι Δρόμοι της ελιάς», στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθη και σχετική έρευνα καταναλωτών.
Τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του Ε.Φ.Ε.Τ., τα οποία συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα διενεργώντας την ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων του ελαιολάδου, είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2017, ενώ για 10η συνεχόμενη χρονιά, έλαβαν και την Αναγνώριση από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (International Olive Council).