Στο πρόγραμμα Cheese Art η εταιρεία Δωδώνη

Στο πρόγραμμα Cheese Art η εταιρεία Δωδώνη. 

Στο ερευνητικό πρόγραμμα Cheese Art για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών παραδοσιακών τυριών, την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους, συμμετέχει η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, μια εταιρεία με υπολογίσιμη θέση στα ράφια των μίνι μάρκετ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος της δράσης είναι η διασύνδεση επιστημονικών φορέων με τη βιομηχανία, για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αποσκοπώντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών βιομηχανιών.

Το πρόγραμμα Cheese Art έχει σκοπό να διαπιστώσει την επίδραση που έχουν οι διάφοροι μικροοργανισμοί στο άρωμα, τη γεύση και την υφή των ελληνικών παραδοσιακών τυριών αυθόρμητης ζύμωσης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων μικροβιολογίας και μοριακής βιολογίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση και ταυτοποίηση μικροβιακών στελεχών με ωφέλιμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω από τη βιομηχανία τροφίμων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τυριών διεθνώς.  

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Cheese Art υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία.