Νέα διοίκηση για την Creta Farms

Τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Λακωνική Τροφίμων ΑΕ από την Creta Farms αποφάσισε ο όμιλος Impala Invest. Το σχέδιο συγχώνευσης και ανταλλαγής μετοχών εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των δυο επιχειρήσεων στις 29 Οκτωβρίου 2021. Στο πλαίσιο αυτό, η Creta Farms θα αυξήσει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική θέση της. Τα ακίνητα της Λακωνικής βρίσκονται σε Περιστέρι, Σπάρτη και Θεσσαλονίκη και έχουν σημαντική περιουσιακή και επιχειρησιακή αξία. 

Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Βιντζηλαίος, που εκπροσωπεί τους μετόχους της επιχείρησης: «Ήδη, από τις αρχές του 2021, το 80% της παραγωγής της Λακωνικής μεταφέρθηκε από τη Σπάρτη στο Ρέθυμνο, ενώ στο εργοστάσιο της Λακωνικής στη Σπάρτη αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή vegan προϊόντων στα οποία επεκτείνεται η Creta Farms. Η Λακωνική θα γίνει πιο παραγωγική και θα απεγκλωβιστεί από τα προϊόντα όγκου τα οποία θα παράγονται στο Ρέθυμνο».