Σύμβαση συνεργασίας του Συνδέσμου Franchise με την ΕΕΑΑ

Σύμβαση συνεργασίας του Συνδέσμου Franchise με την ΕΕΑΑ. 

Την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος, στη συνεδρίασή του της 4ης Δεκεμβρίου, μετά την αναλυτική παρουσίαση του έργου της ΕΕΑΑ από τους εκπροσώπους της, αποφασίστηκε η σύμπραξη των δύο φορέων, οι οποίοι παρά την ανεξάρτητη δράση τους πρόκειται να ενεργήσουν κοινά προς την επίτευξη της ευαισθητοποίησης των υπόχρεων εταιρειών.

Η ΕΕΑΑ η οποία συστάθηκε το 2001 με πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων, έχει σημειώσει ιδιαίτερα σημαντικές επιτυχίες με ουσιαστικό αντίκτυπο για το περιβάλλον, πάντοτε προσανατολισμένες προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι το 2003 συνιστά μια χρονιά σταθμό για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς όλες οι επιχειρήσεις που εισήγαν, παρήγαν και διέθεταν στην εγχώρια αγορά συσκευασμένα προϊόντα, ήταν πλέον υποχρεωμένες να μεριμνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών τους, βάσει του Νόμου 2939/01. Έκτοτε κάθε υπόχρεος διαχειριστής συσκευασιών οφείλει να δηλώνει όλες τις συσκευασίες αγαθών που διαθέτει στην αγορά, καθώς και τα απόβλητα των συσκευασιών που αφορούν στη δραστηριότητά του και προέρχονται από οποιαδήποτε υλικό και από όλες τις πηγές (οικίες, εμπόριο, βιομηχανία κ.λπ.). Οι υπόχρεες διαχειρίστριες εταιρείες συσκευασίας οφείλουν να μεριμνούν για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που υποχρεούνται να συνεισφέρουν για τους σκοπούς που καθορίζει ο νόμος.