Τα αλκοολούχα ποτά και ιδιαίτερα οι μπύρες αποτελούν μια σημαντική κατηγορία προϊόντων τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού η κατανάλωσή τους ευνοείται από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον τουρισμό. Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, αφού η υψηλή φορολογία, οι αυξήσεις στην ενέργεια και ο πληθωρισμός έχουν φέρει τις εταιρείες αντιμέτωπες με «σκοπέλους» που καλούνται να ξεπεράσουν. Τα προβλήματα επιβεβαιώνει και πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία για την εξέλιξη της κατάστασης.

Αναλυτικά, η κλιμάκωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα αλκοολούχα ποτά την περίοδο 2009-2010 οδήγησε στη μείωση της κατανάλωσης και στην υποκατάσταση τμήματος της νόμιμης αγοράς από παράνομα αλκοολούχα ποτά, τάσεις που ενισχύθηκαν και από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.  Η πανδημία αποτέλεσε μια νέα δοκιμασία για την αλυσίδα εφοδιασμού αλκοολούχων ποτών, επηρεάζοντας δραματικά την κατανάλωση – ιδιαίτερα την επιτόπια (on-trade) – λόγω των αναγκαστικών lockdown στην εστίαση αλλά και του περιορισμού των τουριστικών ροών. Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών μειώθηκε κατά 65% το 2020 και ανέκαμψε το 2021, χωρίς όμως να επανέλθει στο επίπεδο πριν την έναρξη της πανδημίας. Οι νόμιμες καταγεγραμμένες πωλήσεις αλκοολούχων ποτών το 2021 βρίσκονταν στο 90% του επιπέδου του 2019 και στο 50% σε σύγκριση με το 2009. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνολική συμβολή της ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το 2021 συνεισέφερε 1,75 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και υποστήριξε 61 χιλιάδες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.