Η ελληνική βιομηχανία γάλακτος ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ προχώρησε στην μείωση πλαστικού στην συσκευασία των 850g κατά 27,5% συγκριτικά με την προηγούμενη συσκευασία ίδιας χωρητικότητας, μειώνοντας παράλληλα και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η κίνηση αυτή έγινε συνειδητά και αποτελεί κομμάτι ενός χρονοδιαγράμματος που στοχεύει σε περισσότερες βελτιώσεις για τις συσκευασίες των προϊόντων.

Η πράσινη φιλοσοφία της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ έχει ως στόχο την παραγωγή ποιοτικών και νόστιμων προϊόντων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Με σταθερά βήματα η

ΚΟΛΙΟΣ προχωράει στην υλοποίηση του σχεδίου της, χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους περιβαντολλογικού χαρακτήρα.

Τέλος, η εταιρία ΚΟΛΙΟΣ συνεισφέρει στην καθιέρωση μίας κυκλικής οικονομίας στις συσκευασίες. Ενθαρρύνει τους προμηθευτές της να χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και ενημερώνει τους καταναλωτές της για τη σωστή απομάκρυνση των πλαστικών απορριμμάτων από το περιβάλλον. Διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης.