Πολλοί είναι οι κλάδοι που ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις, εξαιτίας των ανακατατάξεων που προκάλεσε η πανδημία, μεταξύ των οποίων και ο κλάδος των πουλερικών στη χώρα μας.

Πιο αναλυτικά, ο κλάδος των πουλερικών στην Ελλάδα αποτελεί δυναμικό κλάδο που καλύπτει σε υψηλό βαθμό την εγχώρια ζήτηση και επενδύει σταδιακά σε εξαγωγές. Όταν ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού και άρχισε η εφαρμογή των μέτρων της καραντίνας, μεταξύ των οποίων ήταν και η αναστολή της λειτουργίας των χώρων εστίασης, ο κλάδος της πτηνοτροφίας είχε ήδη ξεκινήσει τις εκτροφές για την κάλυψη της ζήτησης με όρους προ κορονοϊού. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την προστασία και τη μείωση της διασποράς της πανδημίας είχαν άμεσο αντίκτυπο στην τιμή του ελληνικού κοτόπουλου, εξαιτίας του μεγάλου όγκου αποθεμάτων.

Η πλεονάζουσα παραγωγή οδηγήθηκε σε αποθεματοποίηση και κατάψυξη. Οι ποσότητες κατεψυγμένου ελληνικού κοτόπουλου αυξήθηκαν συνεχώς από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάιο του 2020, με αποτέλεσμα ο κλάδος να υποστεί σημαντικές επιβαρύνσεις και μεγάλη ζημία, εξαιτίας της εμφάνισης του κορονοϊού – Covid 19. 

Λόγω της σημαντικότητας του κλάδου στην διατροφική αλυσίδα απαιτείται, σύμφωνα με την μελέτη, δημιουργία πλαισίου προστασίας των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον Covid 19.