«Τσουχτερά» πρόστιμα σε 2 τυροκομικές επιχειρήσεις. 

Πρόστιμα που ανέρχονται στο ποσό των 34.500 ευρώ σε δύο τυροκομικές επιχειρήσεις για παραβάσεις που αποκαλύφθηκαν κατόπιν ελέγχου, υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξής και Τροφίμων, Σταυρός Αραχωβίτης.

Οι παραβάσεις αφορούν:

  • Άρνηση ή παρεμπόδιση ή/και εξαπάτηση των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
  • Μη τήρηση Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου ή/και Βιβλίου Ημερήσιας Παραγωγής για διάστημα άνω του εξαμήνου.
  • Μη διευκόλυνση ελέγχου των παραγόμενων προϊόντων.
  • Μη συμπλήρωση της Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου και του Βιβλίου Ημερήσιας Παραγωγής βάσει της ποσότητας και του είδους της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στα παραγόμενα προϊόντα, καθώς και της ζύγισης των παραγόμενων προϊόντων, με αποτέλεσμα την αναγραφή πλασματικών αποδόσεων.
  • Ύπαρξη διαφορών μεταξύ των ποσοτήτων και του είδους πρώτων υλών, που δηλώνονται στη Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου, στο Βιβλίο Ημερήσιας Παραγωγής και τις εισκομίσεις.