ΙΕΛΚΑ: Αύξηση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2020

Την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το δεύτερο γύρω του Market Pass. Το Market Pass 2 έρχεται να καλύψει τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 22 έως 100 ευρώ το μήνα. Τα κριτήρια για τους δικαιούχους παραμένουν ως έχουν και είναι τα ακόλουθα:

Ετήσιο Εισόδημα

16.000 ευρώ: Άγαμοι
24.000 ευρώ: Έγγαμοι χωρίς παιδιά ή 1 παιδί
29.000 ευρώ: Έγγαμοι με 2 παιδιά
34.000 ευρώ: Έγγαμοι με 3 παιδιά
39.000 ευρώ: Έγγαμοι με 4 παιδιά

Αξία ακινήτων

Άγαμοι: 250.000 ευρώ
Έγγαμοι: 400.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί σε μία δόση, ενώ δεν απαιτείται νέα αίτηση για τους δικαιούχους που έλαβαν ενίσχυση τους προηγούμενους μήνες.