Αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. 

Βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Ιούλιο, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροιπής, ενώ υποχώρησε στην Ευρωζώνη και την ΕΕ.

Πιο αναλυτικά, στην Ελλάδα ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 105,3 μονάδες, από τις 101,0 τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη υποχώρησε στις 102,7 από 103,3 μονάδες και στην ΕΕ μειώθηκε στις 102,0 από τις 102,3 μονάδες.

Η διαμόρφωση του ESI στην Ελλάδα επηρεάσθηκε θετικά από την αύξηση της εμπιστοσύνης σε όλους τους επιμέρους τομείς, και συγκεκριμένα των υπηρεσιών, των κατασκευών, της βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου (στις 13,7 από 9,2 μονάδες), καθώς και από την αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (στις -20,2 από -27,8 μονάδες).

Από την άλλη πλευρά, η μείωση του ESI στην Ευρωζώνη προέκυψε από τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη στον τομέα της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών ενώ βελτιώθηκε οριακά η εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών. Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, ο ESI αυξήθηκε στην Ολλανδία  (+1,7 μονάδες), την Ιταλία (+1,4 μονάδες) και την Ισπανία (+0,6 μονάδες) ενώ μειώθηκε σημαντικά στη Γερμανία (-2,4 μονάδες) και έμεινε αμετάβλητος στη Γαλλία.