Ψώνια στο Σκλαβενίτη μέσω του e-food

Ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ ο τζίρος της Σκλαβενίτης. 

Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, με τα νούμερα που προκύπτουν να ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 19,3% και ανήλθε στα 3,011 δισ. ευρώ το 2018 από 2,52 δισ. ευρώ το 2017). Σε επίπεδο μικτής κερδοφορίας το αποτέλεσμα εμφανίζεται ενισχυμένο στα 735,9 εκατ. ευρώ  έναντι 600,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων πέρασαν σε θετικό πρόσημο και ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα θετική είναι και η εικόνα που διαμορφώνεται σε επίπεδο εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2,37 δισ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 595,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων επίσης εμφανίζονται θετικά  στα 13,3 εκατ. ευρώ.

Συνολικά το 2018, εκτός από τις πέραν των προσδοκιών θετικές επιδόσεις σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, υπήρξε μια χρονιά κατά την οποία σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στην Σκλαβενίτης, καθώς:

  • Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση, επαναλειτουργία και ανακαίνιση του δικτύου καταστημάτων της πρώην Μαρινόπουλος. Ανακαινίστηκαν πλήρως 125 καταστήματα με συνολικό χώρο έκθεσης (sales area) 100.000 τ.μ.
  • Ημερησίως, και κατά μέσο όρο, 516.000 πελάτες έκαναν τις αγορές τους από τα καταστήματα του Ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο.
  • Προχώρησε η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου, ένα έργο ιδιαιτέρως σύνθετο, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 2019 και αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη (εξορθολογισμό της λειτουργίας της εταιρείας, ομογενοποίηση διαδικασιών, λήψη άμεσης και ακριβούς πληροφόρησης).
  • Ενισχύθηκε το ανθρώπινο δυναμικό με περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας και εφαρμόστηκε νέο και δικαιότερο σύστημα αμοιβών. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2018, ο Όμιλος απασχολούσε 26.700 Εργαζομένους.

Το συνολικό ύψος επενδύσεων του Ομίλου για το 2018 ανήλθε σε 59 εκατ. ευρώ.