Υψηλών προδιαγραφών τα ευρωπαϊκά φρούτα

Υψηλών προδιαγραφών τα ευρωπαϊκά φρούτα. 

Ιδανική επιλογή αποτελούν τα ευρωπαϊκά φρούτα, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, για τους σύγχρονους απαιτητικούς καταναλωτές, καθώς αναγνωρίζονται για την υψηλή ποιότητά τους και τις άριστες προδιαγραφές παραγωγής, συγκομιδής και εμπορίας.

Πιο αναλυτικά, στη φετινή παγκόσμια έκθεση φρούτων FRUIT LOGISTICA 2020, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα βιωσιμότητας, ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας των φρούτων, σημεία στα οποία οι ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν υψηλή ανταγωνιστικότητα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης και εφαρμογής διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.

Δυναμικό παρόν στην έκθεση έδωσαν οι Έλληνες και Κύπριοι παραγωγοί μέσω του προγράμματος προώθησης EU FRUITS,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχο έχει την ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των Ευρωπαϊκών φρούτων προωθώντας ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και ιχνηλασιμότητα που τα  καθιστούν τόσο δημοφιλή στους εμπόρους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν το καλύτερο στους καταναλωτές. 

Οι συμμετέχοντες αγροτικοί συνεταιρισμοί είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δεκάδες συναντήσεις τόσο με υφιστάμενες, όσο και με νέες επιχειρηματικές επαφές. Παράλληλα με την έκθεση, διοργανώθηκε προωθητική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν 70 επιφανή εμπορικά στελέχη από περισσότερες από 10 χώρες.