Κονδύλι 100 εκατ. ευρώ για «πράσινες» επιχειρήσεις. 

Τη στήριξη στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει ένα συνολικό κονδύλι ύψους 100 εκατ. ευρώ.

"πράσινες" επιχειρήσειςΜέσω της πρωτοβουλίας αυτής λοιπόν, θα καταστεί διαθέσιμη χρηματοδότηση ειδικά για νέες επενδύσεις μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης που θα πραγματοποιηθούν από μικρούς καταναλωτές ενέργειας σε όλη τη χώρα. Η τεχνική και χρηματοοικονομική τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί μέσα από προγράμματα επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε άλλες χώρες θα αξιοποιηθεί επίσης για τη στήριξη νέων τέτοιων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος PF4EE και η μεγαλύτερη που έχει αναληφθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη.

Μπορείτε να διαβάστε περισσότερα  εδώ