Αύξηση στα κέρδη του Ομίλου Σαράντη

Αύξηση 9,95% παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου 2022, οι πωλήσεις του ομίλου Σαράντη και ανήλθαν σε 327,27 εκατ. ευρώ από 297,64 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις υποστηρίχθηκαν από τις προϊοντικές κατηγορίες του ομίλου που σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα και υγιεινή και την οικιακή φροντίδα, όπως είναι η περιποίηση προσώπου, η αντιηλιακή περιποίηση, η περιποίηση μαλλιών, τα αποσμητικά, οι σακούλες απορριμμάτων, είδη συσκευασίας τροφίμων καθώς και τα συμπληρώματα διατροφής.

Η Ελλάδα σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 7,55% φτάνοντας τα 113,76 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2022 συγκριτικά με 105,77 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, που υποστηρίχθηκε από ανάπτυξη στην αγορά της υγείας & φροντίδας, καθώς και στο κανάλι εξαγωγών και επιλεκτικής διανομής.

Οι ξένες χώρες παρουσίασαν άνοδο πωλήσεων κατά 11,28% και διαμορφώθηκαν σε 213,51 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 από 191,87 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 11,6%.

Η κερδοφορία του ομίλου, αν και χαμηλότερη σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο, παρουσίασε ήπια βελτίωση σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022, χάρη στη σταθερή αύξηση των πωλήσεων και τη σταθεροποίηση στα κόστη των πρώτων υλών. Ταυτόχρονα, ο όμιλος δίνει έμφαση στον συνεχή έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και των δαπανών διαφήμισης και προώθησης προκειμένου να αντισταθμίσει την επίδραση από τα υψηλά επίπεδα κόστους στο περιθώριο μικτού κέρδους του ομίλου.