Αύξηση πωλήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης παρουσίασε για το 2021 η εταιρεία Παπουτσάνης, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 54,8 εκατ. ευρώ έναντι 40,8 εκατ. ευρώ το 2020.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία συνεχίζει να παρουσιάζει βελτιωμένη κερδοφορία. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2020.Το 21% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 49% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 17% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Σημειώνεται ότι η Παπουτσάνης από τις αρχές του 2021 εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με την εταιρεία, επέφερε αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιευμένου κύκλου εργασιών κατά 2,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 και την ισόποση αύξηση των εξόδων διάθεσης. Στην περίπτωση που δεν είχε συμβεί αυτή η αλλαγή, ο κύκλος εργασιών θα ανέρχονταν σε 52,6 εκατ. ενώ τα έξοδα διάθεσης σε 5,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα επώνυμα προϊόντα σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 12% το 2021 σε σχέση με το 2020, χρονιά κατά την οποία η συγκεκριμένη κατηγορία είχε ωφεληθεί σημαντικά από τις αυξημένες πωλήσεις αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19. Το 2021 ενισχύθηκε η θέση των επώνυμων προϊόντων (Karavaki, Natura, Aromatics κ.ά.) στις αλυσίδες λιανικής με ταυτόχρονη σημαντική ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς. Συγκεκριμένα, η Παπουτσάνης παρέμεινε πρώτη σε καταναλωτική προτίμηση στην κατηγορία του στέρεου σαπουνιού και του αντισηπτικού/ απολυμαντικού ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε δυναμικά και στο κρεμοσάπουνο, διεκδικώντας τη δεύτερη θέση. Τέλος, η Παπουτσάνης ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της σε μεγάλες κατηγορίες, όπως είναι αυτή του αφρόλουτρου, λανσάροντας νέες, σύγχρονες σειρές και προτάσεις.

Στα προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 24% σε σχέση με το 2020. Η αύξηση προήλθε από την σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους, την ανάπτυξη του πελατολογίου και την συνεχή διεύρυνση της γκάμας προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης. Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν αύξηση κατά 62% το 2021 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές.