Αύξηση 4,1 % του τζίρου στο λιανεμπόριο το Νοέμβριο

Αύξηση 4,1 % του τζίρου στο λιανεμπόριο το Νοέμβριο. 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωε τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο για το μήνα Νοέμβριο 2019, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής: 

 Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 4,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, μείωση 1,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 3,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, μείωση 0,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,5%, ενώ ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,2%.