ΙΕΛΚΑ, Ποιότητα και ευκολία «ρυθμίζουν» το λιανεμπόριο τροφίμων

«Αγκάθι» για το λιανεμπόριο η χαμηλή κερδοφορία. 

Θετικές προοπτικές για το λιανεμπόριο παρουσίασε η τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, όμως τα εξωγενή προβλήματα εξακολουθούν να προβληματίζουν. Για ακόμα μια φορά καταγράφεται ως βασικό πρόβλημα η αβεβαιότητα περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού) – αν και αρκετά χαμηλότερα από προηγούμενες μετρήσεις – κάτι που αποδίδεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα, όσο και στις γενικότερες αλλαγές που διέρχεται ο συγκεκριμένος κλάδος διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα.

Ο υψηλός ΦΠΑ πέφτει στην 6η θέση με μόλις 27%. Σίγουρα σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η πρόσφατη μεταφορά πολλών τροφίμων από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% στον χαμηλό 13%, κάτι το οποίο κρίνεται θετικά από την συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα. Το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει επίσης πτώση, καθώς ανεβαίνει στην 9η θέση με 22%, ενώ αντίθετα τα λειτουργικά θέματα των επιχειρήσεων εμφανίζουν ένταση με τη χαμηλή κερδοφορία παραμένει σημαντικό πρόβλημα με μικρή μείωση με 41% και τα κόστη λειτουργίας με 35%. Τέταρτο πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία και η πολυνομία με 29% και πέμπτο πρόβλημα η δυσκολία εύρεσης και ανάπτυξης προσωπικού-στελεχών με 27%.

Ως προς τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των στόχων του κλάδου έχουν να κάνουν με την καινοτομία και τις επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, εκτός από την πρώτη γενική προτεραιότητα της αύξησης πωλήσεων, η οποία είναι κοινή για όλες τις επιχειρήσεις, όλες οι υπόλοιπες προτεραιότητες αποτελούν περιοχές με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και έχουν ανάγκη την καινοτομία όπως νέες υπηρεσίες και προϊόντα, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, αναβάθμιση δικτύου και πολυκαναλική διάθεση προϊόντων, αξιοποίηση δεδομένων.