ασφαλιστικών εισφορών

Αλλαγές σε φορολογία και ασφάλιση για τις ΜμΕ

Μείωση στην προκαταβολή του φόρου, που πληρώθηκε για τα εισοδήματα του 2018, κατά 5%, χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης για τα κέρδη του 2019 και εντεύθεν, αλλά και νέο ασφαλιστικό καθεστώς με πολλαπλές επιλογές μπήκε το νέο έτος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως τα Mini Market, τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών, σύμφωνα με ρυθμίσεις που πέρασαν πρόσφατα από την βουλή ή αναμένεται να ψηφισθούν εντός του Ιανουαρίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο, εισάγονται οι πρώτες, μετά την κρίση, μικρές αλλά σημαντικές φοροανάσες για τις επιχειρήσεις καθώς: Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από το 285% στο 24% για τα κέρδη που θα δηλωθούν το 2020, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019, τα οποία θα δηλωθούν στο Ε3 της νέας φορολογικής δήλωσης και θα μεταφερθούν στο Ε1 αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, μειώνεται αναδρομικά μόνο για το 2019, κατά 5% η προκαταβολή φόρου που πληρώθηκε από τις επιχειρήσεις για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018. Παράλληλα αυξάνονται οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης για φορολογικές οφειλές από 12 σε 24 δόσεις και σε ειδικές περιπτώσεις έως 48.

Πλέον ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες θα πρέπει, όπως οι αγρότες, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, προκειμένου να μην υπόκεινται σε συμπληρωματική φορολογία 22%, να προβαίνουν σε συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, στο 30% του ύψους του πραγματικού εισοδήματός τους. Σημειώνεται πως στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης και τυχόν ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον, στον φορολογούμενο του οποίου έχουν κατασχεθεί ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο δαπανών που προβλέπεται να είναι μέχρι 20.000 ευρώ περιορίζεται στις 5.000 ευρώ δαπανών.