Τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου ανακοίνωσε ο όμιλος Coca-Cola HBC AG, που δείχνουν ενίσχυση των μεριδίων αγοράς κατά το δεύτερο τρίμηνο, με αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση το πρώτο εξάμηνο κατά 23,1%, σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης. Τα καθαρά έσοδα σε δημοσιευμένη βάση αυξήθηκαν κατά 14,7%. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σημείωσαν αύξηση 4% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019 (σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης). Η ενίσχυση των μεριδίων αγοράς σε αξία κατέγραψε αύξηση 50 μονάδων βάσης στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών. Σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 15,9% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης. Οι επιδόσεις στο κανάλι της εντός σπιτιού κατανάλωσης διατηρήθηκαν σε συνδυασμό με ανάκαμψη στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, σημειώθηκε βελτίωση στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, χάρη στις αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν σε περισσότερες από το 90% των αγορών μας και στο θετικό μείγμα κατηγορίας προϊόντων, συσκευασίας και καναλιών διανομής. Η προτεραιοποίηση των διαθέσιμων ευκαιριών και η καινοτομία στο πλαίσιο του 24/7 χαρτοφυλακίου προϊόντων ενισχύουν τη δυναμική. 

Ο όγκος πωλήσεων των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά 16,2%, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες να καταγράφουν αύξηση 37,0% και τα προϊόντα με χαμηλή ή μηδενική ζάχαρη να αυξάνονται κατά 40,3%.
Ο όγκος πωλήσεων των ποτών ενέργειας κατέγραψε αύξηση 66,1%, κυρίως λόγω των καλών  επιδόσεων των Monster, Burn και Predator. 

Η επέκταση της διάθεσης του Costa Coffee συνεχίζει να εξελίσσεται με καλούς ρυθμούς. Η στρατηγική στον τομέα του καφέ ενισχύεται με το premium ιταλικό σήμα Caffè Vergnano, η διανομή του οποίου θα ξεκινήσει έως το 2022.
Η λειτουργική μόχλευση και οι εξοικονομήσεις κόστους είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του περιθωρίου συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών κατά 340 μονάδες βάσης, στο 10,8%.

Όπως ανακοίνωσε, ο Όμιλος εξοικονόμησε κόστη ύψους € 120 εκατ. λόγω του COVID-19 το 2020. Συνεχίζει να αναμένει ότι από αυτές τις εξοικονομήσεις κόστους θα διατηρήσει περίπου € 20 εκατ. το 2021 και επομένως τα υπόλοιπα € 100 εκατ. θα επιστρέψουν στο δεύτερο εξάμηνο του 2021.