Ανατιμήσεις & Market Pass. Οι ανατιμήσεις συνεχίζουν να «πληγώνουν» την αγορά και η λύση του market pass φαίνεται να ευνοεί περισσότερο τα σούπερ μάρκετ, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τη μικρή λιανική, με τους επαγγελματίες του κλάδου να χρειάζονται ενίσχυση για να αντιμετωπίσουν τα νέα οικονομικά δεδομένα στη χώρα.

Του Βάιου Τασούλα

Η εικόνα στην αγορά και τα μίνι μάρκετ

H εικόνα στην αγορά παραμένει θολή για τα καταστήματα της μικρής λιανικής, καθώς οι ανατιμήσεις σε πλήθος προϊόντων έχουν περιορίσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και οι λύσεις της κυβέρνησης φαίνεται να μην έχουν ιδιαίτερα αποτελέσματα για τους επαγγελματίες του κλάδου. Την ώρα που οι τιμές στα ράφια των μίνι μάρκετ, των περιπτέρων και των καταστημάτων ψιλικών έχουν εκτοξευθεί, ήρθε και το market pass να… σπρώξει τους Έλληνες προς το σούπερ μάρκετ. Το πρόγραμμα ενίσχυσης για τα νοικοκυριά, με ποσά που καταβάλλονται κάθε μήνα και χρησιμοποιούνται για πληρωμές μέσω POS, έχει καλύτερη χρήση στο οργανωμένο λιανεμπόριο, και στη μικρή λιανική καλούνται να προσελκύσουν τους πελάτες τους μέσα σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε ό,τι αφορά τις τιμές στα ράφια. Η ενίσχυση των επαγγελματιών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο θεωρείται έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη ακόμη και για την επιβίωση πολλών από αυτούς, και χρειάζονται μέτρα που θα έχουν σε πρώτο πλάνο και τα εν λόγω καταστήματα.

Market Pass: 2.200.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους λογαριασμούς τους και 645.300 δικαιούχοι μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Πάνω από 500 εκατ. ευρώ σε Market Pass

Περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στους 2,9 εκατομμύρια δικαιούχους του Market Pass. Η προθεσμία για τις αιτήσεις του μέτρου ενίσχυσης των νοικοκυριών έληξε την Τετάρτη 15 Μαρτίου. Το πρόγραμμα αφορά την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών του καταναλωτή.

Το Market Pass εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό στις 17 Δεκεμβρίου 2022, ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου 2023 και με την ολοκλήρωση του, 25 ημέρες μετά (15 Μαρτίου), ενισχύονται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης) περίπου 2.900.000 δικαιούχοι του προγράμματος με 510.000.000 ευρώ. Όσον αφορά την κατανομή, 2.200.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους λογαριασμούς τους με συνολικό ποσό 365.000.000 ευρώ και 645.300 δικαιούχοι μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με συνολικό ποσό 145.000.000 ευρώ. Το μέτρο καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023, ενώ δικαιούχοι του προγράμματος «Market Pass» είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα κριτήρια εισοδήματος και αξίας ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ. Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού λογίζονται οι σύζυγοι και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα τους, τα λοιπά εξαρτώμενα από αυτούς μέλη και οι φιλοξενούμενοί τους, σύμφωνα με την τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021, όπως αυτή υποβλήθηκε έως και 31/12/2022. Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα χίλια (1.000) ευρώ αγορών.

Η κάρτα του Market Pass λειτουργεί μέσω του κινητού του χρήστη στα μηχανήματα POS των καταστημάτων.

Η χρήση του Market Pass στα μίνι μάρκετ

Από τον Φεβρουάριο 2023 και για έξι μήνες έχει ξεκινήσει να δίνεται ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών στα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια ένταξης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα μίνι μάρκετ. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες καταναλωτές έκαναν τη σχετική αίτηση και θα λάβουν την ενίσχυση είτε με την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας ή με κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό. Το πιστωθέν χρηματικό ποσό στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγορών κάθε είδους από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Σε αυτές περιλαμβάνονται σούπερ μάρκετ, φούρνοι, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία και εν γένει οποιαδήποτε επιχείρηση έχει στη συσκευή POS τον κωδικό (MCC) που αντιστοιχεί στους σχετικούς κωδικούς λιανικού εμπορίου τροφίμων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και έμποροι τροφίμων σε λαϊκές αγορές. Η κάρτα λειτουργεί μέσω του κινητού του χρήστη στα μηχανήματα POS των καταστημάτων. Όπως και οι πλαστικές κάρτες, ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει να κάνει χρήση σε μία αγορά όλου του ποσού που έχει η κάρτα ή μέρος του ποσού και το υπόλοιπο να το πληρώσει με οποιοδήποτε άλλο μέσο, σε αντιστοιχία με ότι ίσχυσε στο fuel pass. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα market pass μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους στα παραπάνω καταστήματα. Το πρόγραμμα market pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Κωνσταντίνος Δημοβασίλης
«Θα μπορούσε να ενισχύσει και τα μίνι μάρκετ το market pass»
Το market pass είναι πλέον γεγονός στην αγορά, με τους καταναλωτές να έχουν λάβει το πρώτο μέρος της ενίσχυσης. Πόσο, όμως, θα μπορούσε να βοηθήσει τα μίνι μάρκετ; Ο Κωνσταντίνος Δημοβασίλης, ιδιοκτήτης του Mini Market «το Μεγάλο Περίπτερο» στην πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι, υποστήριξε στο περιοδικό «Mini Market και Μικρή Λιανική» ότι περιμένει να γίνει χρήση του και στη μικρή λιανική. «Γνωρίζω τι είναι το market pass. Σίγουρα βοηθάει περισσότερο τα σούπερ μάρκετ, αλλά θα μπορούσε να ενισχύσει και τα μίνι μάρκετ. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να έρθει και εδώ στο μαγαζί κάποιος με market pass, αφού έχουμε πληθώρα προϊόντων και οι τιμές μας μπορεί να είναι ανταγωνιστικές. Προσωπικά γνωρίζω και τη διαδικασία πληρωμής, οπότε θα μπορούσα να υποδεχθώ πελάτες με το market pass» ανέφερε ο κ. Δημοβασίλης. Για τις ανατιμήσεις, που δεν έχουν σταματημό τον τελευταίο χρόνο, με τις τιμές να αλλάζουν ακόμα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, ο ίδιος τόνισε ότι: «Τα προϊόντα που έχουν τη μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές είναι το γάλα και τα τυριά. Τα παγωτά ανεβαίνουν επίσης συνεχώς και έρχεται καλοκαίρι».