Δέκα χρόνια ελληνικό κριθάρι

Δέκα χρόνια ελληνικό κριθάρι.

Την πρώτη δεκαετία συμπληρώνει φέτος το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Με αφετηρία το 2008 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανέπτυξε το πρώτο και μεγαλύτερο πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική αγροτική παραγωγή.

Μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, η εταιρεία επιτυγχάνει τη δημιουργία μίας πλήρως καθετοποιημένης ελληνικής διαδρομής για τα προϊόντα της, ξεκινώντας από την εξ ολοκλήρου κάλυψη των αναγκών της σε ελληνικό κριθάρι ως πρώτη ύλη για τις δεκαπέντε μάρκες μπίρας που παράγει στην Ελλάδα.

Δέκα χρόνια ελληνικό κριθάριΒασικοί στόχοι του προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας, που εφαρμόζει η  Αθηναϊκή Ζυθοποιία, είναι να στηρίξει την ελληνική οικονομία και συγκεκριμένα τον πρωτογενή τομέα, να στηρίξει στην πράξη τους Έλληνες παραγωγούς, παρέχοντας μια σημαντική πηγή εισοδήματος και ταυτόχρονα να προσφέρει διέξοδο και προοπτική στην αγροτική παραγωγή, συμβάλλοντας στην απασχόληση και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της ελληνικής Περιφέρειας.

Παράλληλα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της χώρας για ανάπτυξη ποιοτικών πιστοποιημένων ποικιλιών κριθαριού, μειώνοντας το κόστος εισαγωγών και δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας.