προστασία της πρώτης κατοικίας

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από το κοινό για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Πιο αναλυτικά, ήδη έχει ολοκληρωθεί η πέμπτη εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Αθροιστικά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 2 Αυγούστου 2019:

  • Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 55.440 χρήστες.
  • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 12.836 χρήστες.
  • Έχουν υποβληθεί 5 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.