Επιχειρήσεις

Πρόσφατη έρευνα από την Grant Thornton αποκαλύπτει ότι λιγότερες από τις μισές  επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν σαφή στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και μόνο τρεις στις δέκα προτίθενται να επενδύσουν πάνω από 150.000 ευρώ για τον σκοπό αυτόν τα επόμενα τρία χρόνια. Επιπλέον, τέσσερις στις δέκα φαίνεται να αναζητούν χρηματοδότηση από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, περίπου επτά στις δέκα επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων και υπηρεσίες cloud, ενώ η ρομποτική και η αυτοματοποίηση αναγνωρίζονται ως ευκαιρία για αύξηση της παραγωγικότητας, αν και το 23% των ερωτηθέντων τις θεωρεί ως απειλή για τις θέσεις εργασίας.

Όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, παρά το γεγονός ότι το 76% έχει καθορισμένο κανονισμό, το 24% δεν εφαρμόζει άλογη πολιτική προς το παρόν και υπάρχουν κενά όπως η κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδομένων και τα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων. Επιπλέον, παρόλο που το 50% παρέχει κατάρτιση σε κυβερνοασφάλεια κάθε έξι μήνες, το 15% δεν έχει κάνει καθόλου σχετική εκπαίδευση.

Τέλος, όσον αφορά την υιοθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων, συστήματα όπως τη διαχείριση αποθήκης και τα CRM έχουν υψηλά ποσοστά υιοθέτησης, ενώ η ρομποτική και η αυτοματοποίηση έχουν ακόμη χαμηλή υιοθέτηση.

Η ψηφιοποίηση κυριαρχεί στην οικονομική διεύθυνση και το λογιστήριο των επιχειρήσεων, με ποσοστό 88%. Ακολουθούν τα τμήματα πωλήσεων, προμηθειών και διαχείρισης αποθήκης, ενώ δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή στην προτίμηση των τομέων, όταν οι επιχειρηματίες ερωτώνται για τη μελλοντική κατανομή των επενδύσεών τους.