Νέες δυνατότητες για ΜμΕ με μικροδάνεια και εγγυημένα επενδυτικά

Χρηματοδοτικές

ΧρηματοδοτικέςMικροδάνεια 25.000 ευρώ, αλλά και μεγαλύτερα, προγραμματίζονται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ καθώς και του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία ρευστότητας από κάθε είδους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, η αρχή έγινε με το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, τη διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF). Το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση εγγυημένων επιχειρηματικών δανείων έχει ενεργοποιηθεί από τις 23 Απριλίου 2021. Χρηματοδοτικές

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014–2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ), και μέσω πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα χορηγηθούν περίπου 500 εκατ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Με την εγγύηση του εν λόγω Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου. Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

ΧρηματοδοτικέςΤα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023. Τα αιτήματα των επιχειρήσεων θα υποβάλλονται αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr και κατόπιν στις συνεργαζόμενες τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank.Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014–2020.
Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται: Χρηματοδοτικές
• στις συνεργαζόμενες τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank,
• στις ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και
• στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο: 801 11 36300 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infoepan@mou.gr.

Σε εξέλιξη αιτήσεις μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΧρηματοδοτικέςΠαράλληλα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank) ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με 10 εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκίνησε, από την Τετάρτη 12 Μαΐου, τη διαδικασία υποδοχής και επεξεργασίας των νέων αιτήσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για δάνεια επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σκοπός του νέου κύκλου χρηματοδοτήσεων είναι να τεθεί στη διάθεση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ένα ακόμη σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αξιοποιήσουν αμέσως το νέο ευνοϊκό περιβάλλον επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την οδυνηρή εμπειρία της πανδημικής κρίσης.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, ενεργοποιεί τη διαδικασία χορήγησης αυτών των νέων δανείων επενδυτικού σκοπού για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ύψος των επενδυτικών δανείων μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ, με τη διάρκεια αποπληρωμής τους να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 ετών. Τα δάνεια θα χορηγούνται από τις 10 συνεργαζόμενες τράπεζες, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους προς τις επιχειρήσεις, αφού η συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προσφέρει τη δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 2 έτη, ενώ και το επιτόκιο κάθε δανείου είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις των τραπεζών.
Οι ενδιαφερόμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: Χρηματοδοτικές
• Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά πρώτα στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.
• Το αίτημα προσδιορίζει την τράπεζα επιλογής από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί η εκάστοτε επιχείρηση.
• Τέλος, υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα της επιλογής τους και αξιολόγηση.

Η Hellenic Development Bank (HDB) για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ συνεργάζεται με τα εξής χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Χρηματοδοτικές
1. Τράπεζα Πειραιώς
2. Alpha Bank
3. Eurobank
4. Εθνική Τράπεζα
5. Attica Bank
6. Παγκρήτια Τράπεζα
7. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
8. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
10. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Οι υπόλοιπες δράσεις

Επίσης, παραμένουν σε εξέλιξη και άλλες δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων όπως:
• Η «επιστρεπτέα προκαταβολή 7», από την οποία απομένουν ενισχύσεις περίπου 200 εκατ. ευρώ και η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί Μάιο και Ιούνιο.
• Το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «Γέφυρα ΙΙ», συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης δόσεων επιχειρηματικών δανείων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 9 Ιουνίου. Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης είναι απλή, χωρίς να χρειάζεται συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων.
• Η επιδότηση μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων. Μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το β’ στάδιο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, ώστε το πρόγραμμα να αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιούλιο. Το κράτος θα καλύψει, έως το τέλος του έτους, τμήμα των πάγιων δαπανών, αφού αφαιρεθούν οι ενισχύσεις που έχουν ήδη δοθεί. Θα δίδεται ένα πιστωτικό για να καλύπτονται οφειλές σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.