Επένδυση που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε η εταιρεία 3αλφα – Aφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ για την επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας, με μία νέα υπερσύγχρονη μηχανή συσκευασίας, κάνοντας σταδιακά πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Η νέα αυτή επένδυση έρχεται να προστεθεί στον μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου παραγωγής της 3 άλφα, αυξάνοντας τη δυναμικότητα στις retail συσκευασίες κατά 40%. Η πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή περιλαμβάνει επεξεργασία, συσκευασία και εγκιβωτισμό με δυναμικότητα 2.500 kg/h, αντικαθιστώντας τη πλαστική δευτερογενή συσκευασία από πλαστικό σε χαρτοκιβώτιο από ανακυκλωμένο υλικό με αποτέλεσμα την μείωση της χρήσης του πλαστικού κατά 14 τόνους τον χρόνο.

Παράλληλα, ενισχύεται η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων με ειδικά σχεδιασμένα κόσκινα, αυτόματο ανιχνευτή ακτινών Χ (Xray) και αυτόματο ανιχνευτή μετάλλων (metaldetector) για την απομάκρυνση ξένων υλών.Η επένδυση πραγματοποιήθηκε με ιδία συμμετοχή της 3αλφα – Aφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ ύψους 891.226,72 ευρώ και επιχορήγηση 222.806,68 ευρώ μέσω του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.