Δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

Δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις. 

Με μικρές εγγυήσεις και χωρίς υποθήκες θα χορηγούνται τα δάνεια έως 25.000 ευρώ, σε μικρές επιχειρήσεις, όπως τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών, σύμφωνα με τις προβλέψεις νέου σχετικού νόμου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα, ένα νέο πακέτο οικονομικών μέτρων, που προαναγγέλθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση, αναμένεται να δώσει μικρές οικονομικές ανάσες και στις επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για τον νόμο 4701/2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 128/30.06.2020, σύμφωνα με τον οποίο δικαιούχοι των μικροδανείων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρόκειται να συστήσουν πολύ μικρή επιχείρηση, άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας ή προερχόμενα από ευάλωτες ομάδες.