Για έβδομη συνεχή χρονιά, τα βραβεία Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας διοργανώθηκαν από την Direction Business Network και τίμησαν τις ελληνικές εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η ελληνική εταιρεία Green Cola.

Με βάση την επίσημα δημοσιευμένη οικονομική της πορεία, η Green Cola βραβεύτηκε στην κατηγορία Greek Business Champions των βραβείων ‘Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας’, ανάμεσα σε εταιρείες διαφορετικών κλάδων που έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 10.000.000€ και αύξηση μεγαλύτερη του 10%, τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη προ φόρων.

Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν σημαντικά στελέχη και προσωπικότητες του επιχειρηματικού αλλά και ακαδημαϊκού χώρου, ενώ κορυφαίες επιχειρήσεις των βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας τιμήθηκαν σε αντίστοιχες κατηγορίες. Το βραβείο για τη Green Colα παρέλαβε ο κ. Γιώργος Βενιέρης, Γενικός Διευθυντής της ελληνικής εταιρείας.