Πρόστιμα από 300 ως 1800 ευρώ για παραβάσεις

Πρόστιμα συνολικού ύψους 58.000 ευρώ επιβλήθηκαν στην αγορά τον Μάιο από την Διυπηρεσιακη Μονάδα Ελέγχου Αγοράς. Αυτό προκύπτει από την σχετική λίστα που αναφέρει τα ονόματα των επιχειρήσεων και τα πρόστιμα και η οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα στελέχη της ΔΙΜΕΑ επέβαλαν πρόστιμα σε 38 επιχειρήσεις από 500 έως και 3.000 ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας που αφορά στην Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Στο μεταξύ δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.mindev.gov.gr) και «η εγκύκλιος – υπολογισμός του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιουνίου 2023». Στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι τιμές κινούνται πτωτικά.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι η ομοιόμορφη εφαρμογή από τις αναθέτουσες αρχές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών.