ε3

Σε τελική φάση βρίσκεται ο σχεδιασμός του νέου εντύπου Ε3, όπως ανέφερε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στις 14 Νοεμβρίου, Γιώργος Πιτσιλής, στο 9ο Thessaloniki Tax Forum.

Σύντομα θα δοθεί για παρατηρήσεις στους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς. Βασική φιλοσοφία των αλλαγών θα είναι η συγχώνευση των πινάκων, είτε πρόκειται για απλογραφικά ή για διπλογραφικά βιβλία.

Έμφαση θα δοθεί στην αποτύπωση των κατηγοριών εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει γνώση των μέσων όρων δαπανών ανά κατηγορία, να γνωρίζει, δηλαδή, η ΑΑΔΕ τι είναι εύλογο και τι όχι, ώστε ο έλεγχος να εστιάζει σε εκείνες τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούμενο να αποδείξει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές.