ΕΕΑ, επαγγελματικό επιμελητήριο

Αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου γίνονται πλέον, από την 1η Ιουλίου, οι αιτήσεις προεγγραφής κι εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων, αλλά κι αυτές των μεταβολών, λήψης πιστοποιητικού μελών εταιρειών (ιστορικό) στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), από επαγγελματίες-μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που δε χρειάζεται να προσέρχονται στα γκισέ του Επιμελητηρίου. Από την ίδια ημερομηνία, και η λήψη πιστοποιητικού γενικού μητρώου για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες πραγματοποιείται αποκλειστικά χωρίς υποβολή αίτησης, μέσα από τις προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου στη web εφαρμογή e-επιμελητήριο. Το πιστοποιητικό αυτό χρησιμεύει για κάθε νόμιμη χρήση, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ. κι η διαδικασία λήψης του δεν ξεπερνά τα 2-3 λεπτά της ώρας, εφόσον χρησιμοποιείται χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα για την εξόφλησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του Επιμελητηρίου, 210 3380200, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπενθυμίζεται ότι το Επιμελητήριο έχει ανοίξει τον δρόμο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το 2015, με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Επιμελητηρίου (e-chamber), με προσωποποιημένες υπηρεσίες προς τα μέλη (μεταβολές, αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας, δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών, προβολή επιχείρησης κλπ), καθώς και υπηρεσίες προς τρίτους (ηλεκτρονική προεγγραφή ή εγγραφή ατομικής επιχείρησης, αναζητήσεις επιχειρήσεων) κι έχει υποδεχθεί σε αυτό το διάστημα περισσότερες από 9.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις.