Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία

Εφορία: «Κερδισμένοι» όσοι ρύθμισαν τα χρέη τους σε 12 και 24 δόσεις. 

Την ευκαιρία για μια πιο ευνοϊκή ρύθμισης προς την εφορία, θα έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι, που έχουν ρυθμίσει ήδη τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε 12 ή 24 δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα αυτή παρέχεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Ο ενδιαφερόμενος, διαμέσου της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, είναι σε θέση να επιλέξει να συμπεριλάβει στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων όλες τις ήδη ρυθμισμένες σε 2-12 ή 2-24 μηνιαίες δόσεις- οφειλές του προς την εφορία, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Με τη δυνατότητα αυτή μπορεί να αποπληρώσει τις οφειλές του σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με έκπτωση τουλάχιστον 10% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Παράλληλα, εάν το ετήσιο εισόδημα για το 2017 ήταν χαμηλότερο των 10.000 ευρώ και το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ δεν θα υποστεί καμία επιβάρυνση με τόκους.