Στην Κρητικός ΑΝΕΔΗΚ περνάει οριστικά η εταιρεία Συνεργαζόμενοι Παντωοπώλες, που διαθέτει τα «Ελληνικά Market» και «Πρόοδος Market», καθώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της.

Σύμφωνα με την απόφαση, δεν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές σε πανελλαδική εμβέλεια σε επίπεδο ιδιόκτητων καταστημάτων.

Tαυτόχρονα, στις παραπάνω τοπικές αγορές ως προς την λιανική πώληση ειδών σούπερ μάρκετ υφίστανται σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις από ανταγωνιστικά καταστήματα πανελλαδικής εμβέλειας και συγκεκριμένα παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία τουλάχιστον ενός καταστήματος αλυσίδας σούπερ μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας με αντίστοιχο τουλάχιστον μερίδιο αγοράς με την νέα οντότητα που θα προκύψει μετά τη συγκέντρωση.

Σε δύο περιπτώσεις συνεργαζόμενων καταστημάτων στις περιοχές των Γρεβενών και του Ρεθύμνου ωστόσο, οι εταιρείες πρότειναν και ανέλαβαν, διορθωτικά μέτρα αποτροπής πιθανών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό.