ΕΒΕΘ: Οι λόγοι της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο καταφεύγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στη φοροδιαφυγή, σύμφωνα με το 86% των επιχειρηματιών που έλαβαν μέρος στην έρευνα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Πάνω από 1.500 άτομα, με 800 επιχειρήσεις και 700 καταναλωτές, συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν στις ad-hoc ερωτήσεις του «Βαρομέτρου» του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία με την εταιρεία Palmos Analysis) κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας λοιπόν στοιχειοθετήθηκαν αρκετές συμπεριφορές των ελληνικών επιχειρήσεων και αναλύθηκαν οι λόγοι της φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση «Ποιες είναι κατά την γνώμη σας οι δύο βασικότερες αιτίες του φαινομένου της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα;», οι επιχειρηματίες, σε ποσοστό 86% καταδεικνύουν σαν «ρίζα του κακού» τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και έπεται με μεγάλη διαφορά η χαμηλή ανταποδοτικότητα από το δημόσιο με 41%. Στη συνέχεια, σε ποσοστό 32% δηλώνουν πως θεωρούν ως υπεύθυνη για τη φοροδιαφυγή την έλλειψη φορολογικής συνείδησης των Ελλήνων και σε ποσοστό 17% την απουσία αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηματίες προτείνουν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Για τα φυσικά πρόσωπα, απαντούν σε ποσοστό 31% ότι οι συντελεστές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 6%-10%. Σε ποσοστό 28% οι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι οι συντελεστές για τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 11%-15% και σε ποσοστό 13% ανάμεσα σε 16% και 20%. Αντίστοιχα για τους φορολογικούς συντελεστές των νομικών προσώπων, το 32% των ερωτώμενων επιχειρηματιών θεωρεί ότι πρέπει να είναι μεταξύ 11%-15%, το 28% ανάμεσα στο 6%-10% και το 20% μεταξύ 16%-20%.

«Σε τι βαθμό θα λέγατε ότι συναρτάται η παραμονή της επιχείρησής σας στην Ελλάδα με το φορολογικό/ασφαλιστικό κόστος;». To 50% των επιχειρηματιών απαντά σε αυτό το ερώτημα ότι ο βαθμός αυτός είναι «πολύ μεγάλος και αρκετά μεγάλος», το 30% υποστηρίζει ότι δεν συναρτάται καθόλου, το 10% δηλώνει «ούτε μεγάλος/ούτε μικρός» και το 5% «μικρός». Από τις ad-hoc ερωτήσεις αποκαλύπτεται ακόμη πως το 42% των επιχειρήσεων δεν είναι ενήμερο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, το 30% τον γνωρίζει, αλλά όχι και τόσο καλά και μόλις το 27% είναι καλά πληροφορημένο.

Αντίστοιχα, για την ρύθμιση των 120 δόσεων των ελευθέρων επαγγελματιών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, το 38% ουδέν γνωρίζει, το 32% δεν γνωρίζει τόσο καλά και το 29% δηλώνει ενημερωμένο επαρκώς. Για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό το 25% τον θεωρεί μεν σωστό, αλλά εκτιμά πως δεν βοηθάει με τη σημερινή του μορφή, το 19% απαντά ότι είναι σωστός και βοηθάει όπως είναι σήμερα και το 12% υποστηρίζει ότι είναι λανθασμένος. Αντίστοιχα, για τις 120 δόσεις, το 26% θεωρεί τη ρύθμιση σωστή αλλά πιστεύει πως «δεν βοηθάει όπως είναι σήμερα», ίδιο ποσοστό απαντά ότι είναι σωστή και βοηθάει και το 10% δηλώνει ότι είναι λανθασμένη.