Φάγε: Έργο συνεργασίας με τη Nova

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών της, η Nova σχεδίασε ένα νέο έργο για λογαριασμό της Φάγε, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία και επικοινωνία των 4 εγκαταστάσεων της γαλακτοκομικής εταιρείας στην Ευρώπη με τις κεντρικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Το έργο συνδέει τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αγγλία, το Λουξεμβούργο και το Μιλάνο με τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΦΑΓΕ στην Αθήνα. Για την διασύνδεση και εσωτερική επικοινωνία των παραπάνω εγκαταστάσεων υλοποιήθηκαν και παρέχονται υπηρεσίες MPLS VPN μέσω κυκλωμάτων οπτικής ίνας της Nova. Ειδικότερα, για τα σημεία του εξωτερικού παρέχονται υπηρεσίες International MPLS VPN, βασισμένες στις διεθνείς διασυνδέσεις της σε Σόφια και Φρανκφούρτη και τη συνεργασία της με τους μεγαλύτερους (tier1) παρόχους τηλεπικοινωνιών στον κόσμο.