Το λάδι Κριτσάς στα προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
Ανακλήθηκε η άδεια πιστοποίησης για την παραγωγή ελαιολάδου με την ένδειξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΠ» από εταιρεία με έδρα στην Κρήτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Αξιολογώντας πληροφορίες που έλαβε και αφορούσαν διακίνηση ελαιολάδου από Ελληνική εξαγωγική επιχείρηση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, που έφερε την ένδειξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΠ», το οποίο δεν πληρούσε την προδιαγραφή αναγνώρισης του εν λόγω προϊόντος, ο οργανισμός προχώρησε άμεσα τόσο στη διοικητική διερεύνησή τους, όσο και σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων ο οργανισμός, προχώρησε σε ανάκληση της Πιστοποίησης της επιχείρησης, η οποία είχε διακινήσει 12.531 κιλά ελαιολάδου με την καταχρηστική ένδειξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΠ».
Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Α’ βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων του ΥΠΑΑΤ για επιβολή κυρώσεων.