«Φρένο» στη διακίνηση «χύμα» ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών, επιχειρεί να βάλει το ελληνικό σήμα στην ελιά και στο ελαιόλαδο, το οποίο εξασφάλισαν επτά ελληνικές επιχειρήσεις για 35 προϊόντα, στο πλαίσιο τελετής απονομής που έγινε στην 83η ΔΕΘ, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Οι επτά επιχειρήσεις που έλαβαν πρώτες το ελληνικό σήμα στην ελιά και στο ελαιόλαδο για 35 προϊόντα, είναι οι: Terra Creta ABEE, Μεσογειακή ΓΗ ΕΕ, Κοντοδήμας Αθανάσιος, Olico Brokers Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Αλμπαντάκης Ανώνυμη Εμπορική Εξαγωγική και Βιοτεχνική Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο «Ανεμόμυλος The Cretan Olive Mill AE», Ψαρουδάκης Ελαιόλαδα ΑΕ και Medolio AE.  

 Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Νικόλαος Κατής, είπε ότι σήμερα διαθέτουν ελληνικό σήμα 40 επιχειρήσεις παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, για συνολικά 410 προϊόντα και ευχήθηκε «να γίνουν σύντομα 107, οι επτά επιχειρήσεις που έλαβαν σήμερα το ελληνικό σήμα στην ελιά και το ελαιόλαδο». Όπως είπε, ήδη αξιολογούνται και άλλες αιτήσεις επιχειρήσεων για την απόκτηση του ελληνικού σήματος και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η απόκτησή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για «ανάσχεση της μαύρης διακίνησης που πλήττει και την προστιθέμενη αξία του, εδραίωση της εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, προστασία των ίδιων των παραγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Σπύρος Μάμαλης, υπογράμμισε ότι το ελληνικό σήμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως το πλέον χρήσιμο εργαλείο για το marketing που θα αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων και θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέγουν. «Το ελληνικό σήμα αυξάνει την εθνοκεντρικότητα των καταναλωτών«, επισήμανε χαρακτηριστικά και συνέστησε «προσοχή» στη διαχείριση της ιστορίας του στο εξωτερικό.

Το Ελληνικό Σήμα προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τον ν.4072/2012 αποτελεί επίσημο σήμα του Ελληνικού κράτους και διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα ελληνική προέλευση. Τα εν λόγω προϊόντα και οι υπηρεσίες, καθώς και η εγχώρια παραγόμενη προστιθέμενη αξία τους, πιστοποιούνται και προβάλλονται ως ελληνικά από επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του σήματος και δραστηριοποιούνται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Η χρήση του Ελληνικού Σήματος και η τυποποίηση των προϊόντων που παράγονται στην ελληνική γη, αποσκοπεί στην ανάδειξη τους αλλά και την ανάδειξη των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη να προβάλλονται με έναν οργανωμένο τρόπο προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η ποιοτική τους ταυτότητα.