μεγα

Δυο σημαντικές διακρίσεις, που επιβραβεύουν τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΕΓΑ, παρέλαβε η  εταιρία στην απονομή των φετινών Hellenic Responsible Business Awards 2018.

Η ΜΕΓΑ, η οποία παράγει τα αγαπημένα προϊόντα EveryDay, Babylino, Pom Pon, Babycare, Sani, Wet Hankies κ.ά, έλαβε τα ακόλουθα βραβεία:

  • Χρυσό βραβείο για το κοινωνικό πρόγραμμα Βιωματικά Θεατρικά Εργαστήρια για την Τρίτη Ηλικία, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενεργό γήρανση και σε συνεργασία με τις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα εργαστήρια, στα οποία συμμετείχαν συνολικά πάνω από 600 ηλικιωμένοι, στόχευαν στην εξάσκηση της μνήμης, στην ομαδικότητα, επιβεβαιώνοντας πως η Τρίτη Ηλικία είναι μια περίοδος εξίσου δημιουργική και παραγωγική στη ζωή των ανθρώπων.
  • Ασημένιο βραβείο για το πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων στις υπερσύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις της ΜΕΓΑ. Το βραβείο αποτελεί αναγνώριση του σημαντικού έργου που γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο βρίσκεται  στην καρδιά της στρατηγικής της εταιρίας για αειφόρο ανάπτυξη.

Για τη ΜΕΓΑ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι βασικό συστατικό και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.