Προσανατολισμένη σε στρατηγικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η βιομηχανία τροφίμων ΜΙΝΕΡΒΑ εδώ και χρόνια δεσμεύεται απέναντι στην κοινωνία να υποστηρίζει ευαίσθητους κοινωνικά τομείς. Ιδίως σήμερα, στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία λόγω της πανδημίας, όπου το ζητούμενο είναι να προαχθούν οι αξίες της συνεκτικότητας, της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΙΝΕΡΒΑ στηρίζει το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), προς όφελος των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος, προσέφερε 400 λίτρα ελαιόλαδο, 240 κιλά μαργαρίνη και 250 λίτρα ξίδι. Η Μινέρβα σημειώνει πως έχει βαθιές ρίζες στην Ελλάδα και βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη.